دریچه های خطی صاف با دمپر اهرم کوتاه

  دریچه های خطی صاف با دمپر اهرم کوتاه   تنظیم هوا 110-دریچه های خطی صاف با دمپر اهرم کوتاه دریچه های خطی صاف با دمپر اهرم کوتاه این دریچه ها مخصوص فضا هایی با کار بری تک جهته و به منظور دمیدن هوا به صورت مستقیم تولید و عرضه می گردند . نکته قابل ذکر در این دریچه نمای زیبایی می باشد که به داخل فضای کاربری می دهد -امکانات دیگر دریچه های خطی صاف با دمپر اه...
Read More